Du visste aldrig att jag fanns Maggie O´Farrell

Author: Amoroso / Etiketter: ,


Plötsligt en dag ringer telefonen och du får reda på att din farmor har en okänd syster. En syster som bedömts vara "mentalsjuk", och som hållits inlåst de sista sextio åren på den gamla sortens mentalsjukhus. Och du blir plötsligt varse om att det funnits fler hemligheter inom familjen. Genom tillbakablickar får vi följa två systrarna under 1930 talet i Indien och Edinburgh, samtidigt som vi får se hur Iris tvingas omprioritera hela sitt eget liv.

Fantastisk story! Tyvärr känns berättarperspektiven så röriga, att det tidvis tar udden av den fantastiska berättelsen. Först de sista hundra sidorna hittade jag en balans, när intrigen kändes klar och tydlig blev det möjligt att förstå vem berättarna var. Alla som är intresserade av att få en inblick i den gamla psykiatrin, alltså hur den kan ha sett ut innan den stora psykiatrireformen (då alla skulle flytta ut i egna boenden) kan ha stor behållning av att läsa den här boken.

0 kommentarer: