En nutida Lolita...

Author: Amoroso / Etiketter: ,


Ett par dagars datorhaveri gjorde att desto mer tid ägnades åt att läsa. Jag sträckläste Alicia Erians Towelhead, ett riktigt guldkorn!

Towelhead är ett måste för alla som kommer i kontakt med tonåringar (eller som själva har varit en). Detta är en nutida Lolita (fast tusan så mycket bättre). Den handlar om trettonåriga Jasira som tvingas flytta till sin stränga libanesiska pappa i Texas, eftersom mamman blivit svartsjuk på det intresse som pojkvännen visat Jasira . Jasira vantrivs och söker uppmärksamhet på fel ställen, något som den medelålders grannen inte är sen att utnyttja.

Boken tar upp Jasiras sexuella uppvakande, och strävan efter att lära känna sig själv och sin kropp.
Den är ständigt skriven ur trettonåringens perspektiv, genom övergrepp och vanliga tonårstankar håller författaren tråden genom att alltid låta Jasira tala. Hur ska man egentligen vara för att räcka till?

Överallt träffar Alicia Erians rätt, alltifrån små detaljer till de större motiven såsom rätten till sin egen kropp och osäkerheten om vad man gör för andras respektive sin egens skull.

En lek med lågan..

Author: Amoroso / Etiketter: ,


Har nyss avslutat Astrid Saalbachs "En lek med lågan". En riktigt intressant bok som nog kan läsas och tolkas i det oändliga.
Som huvudperson ser vi den vackra Claire, som har ett stort behov av att söka bekräftelse hos andra. I hennes barndom har hon inte alltid fått synas i skuggan bakom sin alkoholiserade mamma. Inte heller ger hennes nuvarande situation henne den tillfredställelse hon söker, då det gäller att försöka få tiden att gå ihop som ensamstående mamma till en son som inte vill annat än att mamma bara ska se honom.

Nu studerar Claire violin på Musikkonservatoriet i Köpenhamn. En dag anklagar hon en av sina lärare, Tobias Lund, för att ha förgripit sig på henne. Det får förödande konsekvenser för dem båda. Men vad hände egentligen den där dagen i skogen?
Men Claire tar inte slut vid den händelsen. Hon tänder nya eldar, hos nya människor. Jag blir verkligt fascinerad av hennes svåra personlighet och hämndbegär. Det är alla ett spel i mörkret, en lek med lågan, mellan lögn och sanning. Och folks liv rasar, som brickor i ett stort och mystiskt spel...