Utanför dörren Wolfgang Borchert

Author: Amoroso / Etiketter: ,


Utanför dörren är en efterkrigsskildring, en uppgörelse med nazismen och det krig som fråntar människan alla drömmar. Wolfgang Borchert blir symbol för en hel generation av unga män som skickades ut i ett meningslöst krig och återvänder inte längre som människor.

I pjäsen "Utanför dörren" står författaren i dialog med den Överste som fläckat ner så många liv. Livet som soldat skildras som det är. I "Min bleka bror" står soldaten och skäller ut ett lik, för att han i döden ser så rädd och ynklig ut. Det finns helt enkelt inte något tappert och ärofyllt med att vara soldat. Alla de drömmar som slogs i dessa män, försvann när de såg verkligheten. För de som överlevde och kom hem, fanns bara alla dessa röster i natten, skulden och sorgen.

Få mer tips om Kultur från Öst

Att använda Utanför dörren i undervisningen:
Utgå ifrån novellen Läsebokshistorier (endast tre sidor) som utgångspunkt för alla teman kring ämnet krig. Lämpar sig från högstadieåldern och uppåt. Den känns helt fenomenal att använda som högläsning för att sätta igång en diskussion kring ämnet krig. Ett smakprov:

"När kriget var slut kom soldaten hem. Men han hade inget bröd. Då såg han en som hade bröd. Honom slog han ihjäl. Du får väl inte slå ihjäl någon, sa domaren. Varför inte, frågade soldaten" (39).

0 kommentarer: