Intimitet Hanif Kureishi

Author: Amoroso / Etiketter: ,


I Intimitet möter vi ytterligare en man i genren "stadgad och bitter" (fast det bör tilläggas att denna roman är utgiven redan år 2000).
Jay är tillsammans med Susan och de har två barn tillsammans. Om mindre än ett dygn kommer han att lämna sin familj. Det är här romanen tar sin början. Det blir ett dygn av självrannsakan, från en man som känns desperat. Jay skulle kunna varit en god vän till vår svenske och nyutgivne Hans Koppel som också "han" (?) är trött på familjelivet. De hade säkert funnit ett och annat att samtala om. Kanske hade Jay också mött förståelse från Ray Kluun, som också han sedan länge insett vikten av att vänstra. En passande bokcirkelbok, många intressanta infallsvinklar.

0 kommentarer: